โครงสร้าง แบบ HW-C

โครงสร้างแบบ HW-C (หลังคาจั่ว/โมเดิร์น) ของ Happy Warehouse ที่ใช้วัสดุ Cold Form เหล็กกาวาไนช์ หรือเหล็กรีดเย็น มีรายละเอียดดังนี้:

 1. หลังคาและโมเดิร์น:
  – ใช้วัสดุเหล็กกาวาไนช์หรือเหล็กรีดเย็น
  – การเรียบเรียงโครงสร้างให้เหมาะสำหรับอาคารที่มีความสูง 4-6 เมตร
  – ความกว้างของอาคารอยู่ในช่วง 4-15 เมตร
  – ระยะห่างระหว่างเสาอยู่ที่ 2 เมตร
 2. วัสดุและการก่อสร้าง:
  – ใช้เหล็กรีดเย็นหรือเหล็กกาวาไนช์ที่มีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับการรับน้ำหนักและแรงดันของโครงสร้าง
  – การเชื่อมต่อโครงสร้างด้วยวิธีการเสียบเชื่อมหรือระบบกลึงเชื่อมที่มีความแข็งแรงและคงทน
 3. การจัดเก็บสินค้า:
  – ออกแบบให้มีพื้นที่ใช้สอยส่วนใหญ่เพื่อการจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  – ไม่สามารถมีชั้นลอยหรือเครนได้ เนื่องจากโครงสร้างมีความสูงเพียง 4-6 เมตร
 4. การออกแบบอาคาร:
  – คำนึงถึงความปลอดภัยและความทนทานของโครงสร้างในสภาวะสึกหรอ และภูมิอากาศต่างๆ เพื่อให้สามารถรับมือกับสภาวะสึกหรอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างแบบ HW-C ของ Happy Warehouse เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่ต้องการโครงสร้างที่มีความสูงไม่มากนักและต้องการพื้นที่ใช้สอยสูงสุด เพื่อการจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในระยะยาว

Showing all 2 results