โครงสร้าง แบบ HW-H

การจัดเก็บของในโกดังเป็นเรื่องที่ต้องการความระมัดระวังและการวางแผนอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บของ เราควรใช้โครงสร้าง Happy Warehouse แบบ Hot Roll เหล็กไวแฟรงซ์ (Wide Flange) ที่มีลักษณะที่เหมาะสำหรับอาคารที่มีความสูงระหว่าง 4-15 เมตร โดยเฉพาะสำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงในโครงสร้าง โดยสำหรับการวางช่วงเสาควรให้ห่างออกจากกันประมาณ 4-8 เมตร และความกว้างของโครงสร้างไม่เกิน 35 เมตร

โครงสร้างแบบนี้มีความเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการพื้นที่สำหรับสำนักงาน 2 ชั้น หรือโกดังขนาดกลางถึงใหญ่ โดยยังสามารถติดตั้งเครนหรืออุปกรณ์ในการยกของได้ตามต้องการ

ดังนั้น การใช้โครงสร้าง Happy Warehouse แบบ Hot Roll เหล็กไวแฟรงซ์ (Wide Flange) จะช่วยให้การจัดเก็บของในโกดังมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงและความมั่นคงในโครงสร้างในระยะยาว

Showing all 2 results